Til startsiden

Sluttord

Vi har valgt å la jubileumsberetningen fra de første 70 år være urørt, den finner dere øverst i et eget kapittel.

Det vi nå har tatt med i denne jubileumsberetningen, er stort sett fra de siste 30 årene. Det ble for mye å ta med alle aktiviteter koret har deltatt på opp gjennom årene, så derfor er det kun et utvalg med her. Hvert år har koret i tillegg deltatt på 3. juledags konsert i Byneset Kirke sammen med solist, Byneset Musikkorps og Songlaget Våren. Koret har deltatt på flere seminarer og på kortreff i Trondheim og omegn. Koret har også hatt forskjellige sangoppdrag rundt omkring i byen, det være seg betalte sangoppdrag som å synge i bursdager, bryllup, bl.a.Odd Reitan sitt, sang på RBK`s julebord og på Nidaroskongressen sammen med Tore Johansen. Koret synger også når kormedlemmer fyller rundt år. Det «rareste» oppdraget var vel da koret i 2006 sang inn utedoen i gapahuken på Frøseth Østre.

Skoleåret 2019-2020 hadde koret 4 elever fra Spongdal Skole med valgfag Sal og Scene med i koret. De deltok som vanlige kormedlemmer, både på øvelsene og på planlegging og gjennomføring av konserter.

I jubileumsåret består koret av 35 medlemmer. Med Sigrun Hove som stødig og inspirerende dirigent ser koret fram til nye og innholdsrike 100 år.

Denne jubileumsberetningen er skrevet av Odd Utstrand, Grethe Egseth Grostad, Berit Egseth og Margrete Kviseth.

Kari Danielsen har skrevet fra turen til Lübech og har i tillegg, sammen med Oddbjørn Engen, vært behjelpelig med informasjon. Byneset Songlag, et ambisiøst blandakor med glimt i øyet.