Til startsiden

Korøvelsen

Vi har korøvelse hver onsdag fra 1930-2200. Øvingssteder opp gjennom tidene, har bl.a vært Folkvang, Spongdal skole og på Byneset Helse- og velferdssenter. I tillegg har vi øvingshelg både vår og høst.

Vi har kaffepause på øvelsene, denne er viktig for det sosiale miljøet i koret. Da kan medlemmene prate sammen og beskjeder blir gitt. Kaffekoking går på rundgang blant kormedlemmene.

Da koret startet opp, ble notene skrevet for hånd/kopiert for hånd. Nå kjøper vi ferdig trykte noter. Det er ikke lov å kopiere nye noter. Noen medlemmer har også gått over til å bruke IPad istedenfor papirnoter på øvelsene.

I de senere årene har dirigenten laget stemmefiler som kormedlemmene kan bruke til øving hjemme. Dette er blitt gjort for å spare tid under innøvingen av nytt stoff. Koret blir oppfordret til å pugge tekst, for på opptredener og konserter er det ønskelig at det synges utenat. Ikke alle er like komfortable uten noter, men det både ser og høres bedre ut, så alle forsøker så godt de kan å «kaste» notene.